PreView  RADARSKI SUSTAVI

JAMSTVO SENZORA 5 GODINA

Napredni sustavi za pomoć vozaču-UREDBA (EU) Na snazi ​​od lipnja 2022:

  • B5 Upozoravanje na sudar s pješakom i biciklistom
  • B6 Sustav za obavješćivanje vozača o mrtvom kutu
  • B7Sustav za detekciju pri vožnji unatrag

 Aktivna sigurnosna rješenja za kamione , autobuse i svu stojnu mehanizaciju 


Homologirani pojedinačni senzorski sustavi sa v2 Displayom / bočnim otkrivanjem /  B6 Sustav za obavješćivanje vozača o mrtvom kutu

Model :  GSDII8503K-3  detekcija desno:
— Senzor PreView Side Defender SDII (3x12m)
— G2000 v2Display sa GPS anteno
— 7,5m kabel z Deutsch konektor

 Model : GSDII8503K-9 detekcija levo:
— Senzor PreView Side Defender SDII (3x12m)
— G2000 v2Display z GPS anteno
— 7,5m kabel z Deutsch konektorji

Sistem Monitor Kamera - bočna /Homologiran  Model :  MKMS-M7-K120
—  Monitor 17,8cm LED
— 120° CMOS , IR
— Nosači, Kabli
Opcija: Kabel za povezivanje kamere s postojećim monitorom


Homologirani višesenzorski sustavi s v2 Displayom / desna i reverzna detekcija /
B6 Sustav za obavješćivanje vozača o mrtvom kutu  / B7Sustav za detekciju pri vožnji unatrag

Model : GSDII8503K-3-063-6
— Senzor PreView Side Defender SDII (3x12m)
— Senzor PreView Sentry(6x3m)
— G2000 v2Display z GPS anteno
— Kabli 12m Sentry, 7,5m SDRII, z Deutsch kon.
Opcija:18m, 23m kabel z Deutsch kon.


Homologirani višesenzorski sustavi s v2 zaslonom / prednja, desna i  detekcija pri vožnji unatrag /
B5 Upozoravanje na sudar s pješakom i biciklistom / B6 Sustav za obavješćivanje vozača o mrtvom kutu / B7Sustav za detekciju pri vožnji unatrag

Model :  GSDII8503K-3-063-6-033-12X
— PreView Side Defender SDII (3x12m)
— PreView Sentry 2 x (6x3m) (3x2m)
— v2Display z GPS anteno
— 12m in 9m Sentry, 7,5m SDRII z Deutsch k.
Opcija: 18m, 23m kabel z Deutsch kon.

 
 

Jednostavni pojedinačni senzorski sustavi s LED Displayom u unutrašnjosti kabine /  za detekciju pri vožnji unatrag

Model : ST85063
-Senzor PreView Sentry (6x3m)
-Led In-Cab Display
-10m kabel z Deutsch konektorji
Opcija:  Kabli: 14m/18m/23m

 

Jednostavan sustav s 2V Displayom / za detekciju pri vožnji unatrag

Model :  GST85063
-Senzor PreView Sentry 6x3m
-D2002 (CAN) V2 Display
-10m kabel z Deutsch konektorji
Opcije: Kabli 14m/18m/23m,
Može se povezati do 12 senzora

 

Multi senzorni Preview Plus (Monitor Camera) sustavi

Model:  PST85063
Senzor PreView Sentry 6x3m
PreView Plus - Monitor Kamera
10m kabel z Deutsch konektorji

Opcija: Kabel 14m/18m/23m
Može se povezati do 24 senzora
Može se povezati do 4 kamere 

 

Videolinka komunikacijski modul - za detekciju pri vožnji unatrag / Nadogradnja postojećeg sustava Monitor kamere sa senzorima

 Model: VST85063

 - VideoLink komunikacijski Modul - CAN 
-S enzor PreView Sentry 6x3m
- 10m kabel z Deutsch konektorji